Púpava Detská obuv
FILTROVAŤ PODĽA (265 products)

Pohlavie

Farba

Categories

Reset this group

Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne počas záručnej doby vada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

Vadou sa rozumie zmena (vlastností) tovaru, ak je jej príčinou použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie.

Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby.

Záručné podmienky

 1. Kupujúci si je ihneď po prevzatí tovaru povinný pozorne preštudovať priložený návod a zakúpený tovar používať v súlade s pokynmi v ňom uvedenými.

 2. Reklamácie sa budú posudzovať v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 3. Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade si nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou tovarov. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania, to znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť tovaru kratšia než je jeho záručná doba.

 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 5. Právo zodpovednosti za vady na tovaroch, pre ktoré platí záručná doba, zanikne, ak sa neuplatnilo v záručnej dobe.

  Záruka sa nevzťahuje na:

  - vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a súčasti, ktoré majú pôvod v opotrebení v dôsledku používania počas záručnej doby
  - opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
  - mechanické poškodenie (okopanie obuvi, pretrhnutie či prerezanie vrchného alebo spodného materiálu ostrými predmetmi atď.)
  - predratie podšívky na mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a šírky obuvi
  - poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok.

Zákazník si môže uplatniť reklamáciu osobne v našej prevádzke v OC Bory Mall:

Púpava Detská obuv – OC Bory Mall,

Lamač 6780, 841 03 Bratislava, 1 poschodie.

prípadne poštou zaslaním reklamovaného tovaru na sídlo našej spoločnosti:

Blowball s.r.o.,

Na Varte 4E, 831 01

Bratislava, Nové Mesto.

Na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu má zákazník zo zákona lehotu 14 dní. Toto sa však týka len internetového obchodu. Zákazník nemá právo na vrátenie tovaru zakúpeného v kamennej predajni.

V prípade vrátenia tovaru stačí tovar priniesť alebo zaslať na vyššie uvedené adresy. A následne Vám poverený pracovník najneskôr do 14 dní od prijatia tovaru pošle peniaze naspäť na Vami uvedené číslo účtu. V prípade, že máte záujem o nový tovar, prosíme Vás o vytvorenie novej objednávky.

Pri reklamácii má naša spoločnosť 30 dní na posúdenie reklamácie. V rámci daného obdobia sme však povinný daný nedostatok odstrániť alebo reklamáciu vyriešiť. Ak k tomu nedôjde, máte právo na vrátenie zaplatenej sumy. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a v stave zodpovedajúcom všeobecným zásadám hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar bez akýchkoľvek nečistôt a v hygienicky nezávadnom stave.

Pri uplatnení reklamácie priložte, prosím, k reklamovanému tovaru, ktorý musí byť, ak je to možné, v pôvodnom obale, aj faktúru alebo bloček, vydanú/ý pri kúpe tovaru, krátky Formulár s popisom vady a IBAN, na ktorý žiadate vykonať úhradu.

Nákupný košík

Späť do obchodu

Košík je prázdny.

Účet

FILTROVAŤ PODĽA (270 products)

Veľkosť

Farba

Znacka

Pohlavie

Show/hide more options

Categories

Reset this group

Účet

Nemáte účet?
Vytvoriť účet
4